ARIADNEK.SE

Hjälp inom specialpedagogik /organisationsutveckling?


Vi kan hjälpa dig som skolledare, annan chef eller föräldrar med många olika saker:


  • Screening i kärnämnena En/Sv/Ma med Kartläggaren i samverkan med mystudyweb
  • Hemundervisning för elever som inte klarar av att komma till skolan
  • Föredrag i olika ämnen rörande skolutveckling
  • Skol-/organisationsutveckling
  • Strategival då det gäller IT
  • Får en elev tillräcklig hjälp i skolan?
  • Stöd till föräldrar och enskilda medarbetare
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Effektivare elevhälsoarbete
  • Skapa eller få små undervisningsgrupper att fungeraKontakta oss med ett

litet eller stort uppdrag

så ger vi dig

ett konkret förslag. 

Specialpedagog

Tommy Sandström


Tommy Sandström har trettioårig erfarenhet av svensk skola på alla stadier från lågstadiet till gymnasiet, särskolan och vuxenutbildningen. Han är legitimerad lärare som de senaste tio åren jobbat som utbildad specialpedagog i Uppsala kommun. Tommy forskar också på Uppsala universitet inom området studiero och är certifierad kvalitetsrevisor enligt ISO 14001.

Skolutveckling/specialpedagogik


Tfn: 46-(0)76-202 44 90


E-post: tommy@ariadnek.se

Copyright © ARIADNEK.SE

Kapellgatan 6, SE-754 18 Uppsala

Organisationsnummer: 5707238514

Momsregistreringsnummer: SE57072385141

Telefon +46(0)18 - 51 41 13

Mobil +46(0)76 - 202 44 90

IBAN SE5230000000005707238514

BIC/SWIFT NDEASESS