CHEF ORG/FÖRETAG

Skolutveckling/specialpedagogik


Tfn: 46-(0)76-202 44 90


E-post: tommy@ariadnek.se

Vill du förändra något i din organisation /ditt företag?


Så här kan vi jobba


Upplägg - analys


 • Samtal med dig om behov utifrån nuläge
 • Förslag på vilka resultat som ska bearbetas och användas vid en digital halvdag/heldag
 • Vi bearbetar materialet samt föreslår ett upplägg av den digitala halvdagen/heldagen
 • Digital halvdag/heldag med chefer/ledningsgrupp/hela personalen
 • Strategistöd för dig som chef


Planering - så här gör vi


 • Identifierar problem/utvecklingsområden
 • Identifierar orsaker till problem/utvecklingsområden
 • Arbetar fram ett antal möjliga lösningar
 • Prioriterar bland lösningarna
 • Skapar en tidssatt och personbunden plan - vem gör vad och när?


Genomförande - nu ska planeringen sjösättas


 • Nu ska det som är tidssatt och personbundet sjösättas


Uppföljning


 • Blev det som vi tänkt? Vad blev bra/mindre bra? Varför? Förändringar? Nästa mål?

Det här lär vi oss


 • Var är vi? Faktagrundade beslut är utmärkande för att kunna skapa god kvalitet.
 • Vart ska vi? Behov/   utvecklings-områden identifieras utifrån organisation/grupp/ individ
 • Implementering. Hur gör vi för att nå de uppställda målen?
 • Utvärdering. Nådde vi målen? Vad gjorde vi rätt/fel? Kan vi lära oss något av detta?
 • Ständig förbättring. Nya mål ska sättas och uppnås.

Kvalitet börjar alltid med en nulägesanalys, få med sig medarbetarna och sedan jobba emot mätbara mål.

Copyright © ARIADNEK.SE

Kapellgatan 6, SE-754 18 Uppsala

Organisationsnummer: 5707238514

Momsregistreringsnummer: SE57072385141

Telefon +46(0)18 - 51 41 13

Mobil +46(0)76 - 202 44 90

IBAN SE5230000000005707238514

BIC/SWIFT NDEASESS