I MEDIA

Skolutveckling/specialpedagogik


Tfn: 46-(0)76-202 44 90


E-post: tommy@ariadnek.se

Karin Pleijel (MP) till angrepp om framtidsskola

Karin Pleijel (MP) går till hårt angrepp emot Isak Skogstad, tidigare LR Studordförande. "Han har fastnat i 1900-talet", säger Pleijel. Diskussionen gäller den supermoderna Kvibergsskolan i Göteborg.


Själv känner jag mig förvirrad - mer IT är nödvändigt och varierande undervisningsformer men måste man bygga stora kontorslandskap för redan oroliga barn? Risken är att Kvibergssskolan leder till högre frånvaro och lägre elevprestationer. Väggar och fasta arbetsplatser gör både barn och vuxna lugnare och mera harmoniska. All forskning pekar på det.


https://www.facebook.com/ariadnekommunikator/


https://www.expressen.se/debatt/skoldebattoren-skogstad-har-fastnat-i-1900-talet/


Tommy Sandström


Tommy Sandström


Tfn: 46(0)76 - 202 44 90

Email: tommy@ariadnek.se

Copyright © ARIADNEK.SE

Kapellgatan 6, SE-754 18 Uppsala

Organisationsnummer: 5707238514

Momsregistreringsnummer: SE57072385141

Telefon +46(0)18 - 51 41 13

Mobil +46(0)76 - 202 44 90

IBAN SE5230000000005707238514

BIC/SWIFT NDEASESS